تغییر سایز تایر و اثر آن در فرمان پذیری

خودروسازان بر اساس پارامترهای فنی و ویژگی‌های سیستم تعلیق خودرو نسبت به طراحی و انتخاب سایز تایر مناسب اقدام می‌کنند. لذا در صورتی که ...

ادامه مطلب